تابع add_submenu_page

add_submenu_page(string$parent_slug, string $page_title,string $menu_title, string $capability, string $menu_slug ”, callable $function = ”, int $position = null)

تابع add_submenu_page برای اضافه کردن یک زیرمنو به منوهای پیشخوان وردپرس استفاده می‌شود.

توضیحات

این تابع امکان اضافه کردن یک زیرمنو و صفحه مدیریتی را به یکی از منوهای پیشخوان وردپرس فراهم می‌کند. این تابع نیاز به دسترسی مدیریتی دارد و برای کاربران عادی وب‌سایت محتوایی را به نمایش نمی‌گذارد.

پارامترهای تابع add_submenu_page

parent_slug: نام والد این زیر منو را در این بخش وارد کنید.(یا نام فایلی که از استاندارهای صفحات ادمین وردپرس استفاده می‌کند). این پارامتر ضروری و از نوع متنی می‌باشد.

page_title: متنی را که به عنوان صفحه منو در تگ عنوان باید نمایش داده شود را در این پارامتر وارد کنید. این پارامتر ضروری و از نوع متنی است.

menu_title: متنی را که به برای عنوان منو باشد در این بخش وارد کنید.

capability: مقداردهی این پارامتر برای مشخص کردن این است که آیا منو فقط یک منو با سطح دسترسی مدیریتی است یا می‌تواند برای کاربرهای عادی هم نمایش داده شود. این پارامتر ضروری و از نوع متنی می‌باشد.

menu_slug: نام یکتایی که به این منو اشاره میکند. مقدار این پارامتر باید یکتا باشد و یکبار استفاده شده باشد. این مقدار ضروری و از نوع متنی می‌باشد. نوع نامگذاری آن هم باید با حروف الفبای کوچک باشد و استفاده از خط فاصله و خط زیر در آن مجاز می باشد و باید براساس استاندارد sanitize_key باشد.
function: این پارامتر برای فراخوانی تابعی است که می‌خواهید خروجی را با استفاده از آن مشاهده نمایید. تابع باید قابل فراخوانی باشد و مقداردهی آن اختیاری است و مقدار پیش فرض آن ” می باشد.

position: موقعیت قرار گیری در زیرمنو، در منو اصلی را مشخص می‌کند. مقداردهی آن اختیاری و از نوع عددی می‌باشد. مقدار پیش فرض آن null می‌باشد.

مقدار بازگشتی

نتیجه این هوک یا مقدار false می باشد که هیچ محتوایی را به زیرمنو اضافه نمی‌کند یا اضافه کردن یک زیرمنو به منوی دلخواه می‌باشد.

سورس تابع add_submenu_page

File: wp-admin/includes/plugin.php

توضیحات تکمیلی در توسعه وردپرس

در صورتی که میخواهید یک زیرمنو به منوهای اصلی پیشخوان اضافه کنید می توانید از مقادیر زیر برای پارامتر parent_slug استفاده کنید.

Dashboard: ‘index.php’
Posts: ‘edit.php’
Media: ‘upload.php’
Pages: ‘edit.php?post_type=page’
Comments: ‘edit-comments.php’
Custom Post Types: ‘edit.php?post_type=your_post_type’
Appearance: ‘themes.php’
Plugins: ‘plugins.php’
Users: ‘users.php’
Tools: ‘tools.php’
Settings: ‘options-general.php’
Network Settings: ‘settings.php’

یک مثال ساده از ایجاد یک منو و زیرمنوهای آن

برای ایجاد کردن یک منو و زیرمنو کافی است از تابع add_menu_page استفاده و منو والد را ایجاد نمایید و بعد از آن می‌توانید با استفاده از تابع add_submenu_page یک زیرمنو را ایجاد نمایید.

می‌توانید نحوه ایجاد کردن یک منو والد را در آموزش اضافه کردن منو به پیشخوان وردپرس مطالعه کنید.

add_menu_page('My Custom Page', 'My Custom Page', 'manage_options', 'my-top-level-slug');
add_submenu_page( 'my-top-level-slug', 'My Custom Page', 'My Custom Page',
    'manage_options', 'my-top-level-slug');
add_submenu_page( 'my-top-level-slug', 'My Custom Submenu Page', 'My Custom Submenu Page',
    'manage_options', 'my-secondary-slug');

امیدواریم این آموزش به شما کمک کند تا بتوانید منو و زیرمنوهای دلخواه خود را ایجاد نمایید.

برای درک بهتر این آموزش می‌توانید آموزشهای زیر را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید