در بعضی از قالب‌ها امکان نمایش اطلاعات نویسنده در بخش نمایش به کاربر تعبیه شده است اما اگر قالبی که شما بر روی وب سایت خود استفاده می‌کنید از این کادر استفاده نمی‌کند با ترفندی که امروز آموزش می‌بینید می‌توانید به سادگی این باکس را به کاربران سایت خود به شکل زیبایی نمایش دهید.

یکی از نیازهای که سایت‌های خبری و سایت‌های وبلاگی که معمولا چندین نویسنده و خبرنگار دارند امکان نمایش اطلاعات نویسنده در سایت خبری و وبلاگی می‌باشد. حال اگر قالب وردپرس سایت این امکان را برای آنها فراهم نیاورد یکی از دغدغه‌های مدیران وب سایتهای خبری می‌شود.

امکان نمایش اطلاعات نویسنده (Author info)را می‌توانید با افزونه به سایت خود اضافه کنید، ولیکن ممکن است شما هم طرفدار نصب کمتر افزونه کارایی و سرعت بیشتر در وردپرس باشید از این رو با تکنیکی که در ادامه توضیح می‌دهیم شما می‌توانید این امکان را فراهم آورید.

استفاده از فایل functions.php برای نمایش اطلاعات نویسنده (author) وردپرس

خیلی از ترفندهایی که در وردپرس امکاناتی را به سایت شما اضافه می‌کنند یا کم می‌کنند را با نوشتن در فایل functions.php می‌توانید انجام دهید. پس برای انجام این ترفند از داشبورد وردپرس به منوی نمایش » ویرایشگر پوسته بروید.

فایل functions.php را پیدا و انتخاب کنید. به انتهای فایل بروید و کد زیر را به آن اضافه کنید.

function wpb_author_info_box( $content ) {
 
global $post;
 
// Detect if it is a single post with a post author
if ( is_single() && isset( $post->post_author ) ) {
 
// Get author's display name 
$display_name = get_the_author_meta( 'display_name', $post->post_author );
 
// If display name is not available then use nickname as display name
if ( empty( $display_name ) )
$display_name = get_the_author_meta( 'nickname', $post->post_author );
 
// Get author's biographical information or description
$user_description = get_the_author_meta( 'user_description', $post->post_author );
 
// Get author's website URL 
$user_website = get_the_author_meta('url', $post->post_author);
 
// Get link to the author archive page
$user_posts = get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' , $post->post_author));
  
if ( ! empty( $display_name ) )
 
$author_details = '<p class="author_name">About ' . $display_name . '</p>';
 
if ( ! empty( $user_description ) )
// Author avatar and bio
 
$author_details .= '<p class="author_details">' . get_avatar( get_the_author_meta('user_email') , 90 ) . nl2br( $user_description ). '</p>';
 
$author_details .= '<p class="author_links"><a href="'. $user_posts .'">View all posts by ' . $display_name . '</a>'; 
 
// Check if author has a website in their profile
if ( ! empty( $user_website ) ) {
 
// Display author website link
$author_details .= ' | <a href="' . $user_website .'" target="_blank" rel="nofollow">Website</a></p>';
 
} else { 
// if there is no author website then just close the paragraph
$author_details .= '</p>';
}
 
// Pass all this info to post content 
$content = $content . '<footer class="author_bio_section" >' . $author_details . '</footer>';
}
return $content;
}
 
// Add our function to the post content filter 
add_action( 'the_content', 'wpb_author_info_box' );
 
// Allow HTML in author bio section 
remove_filter('pre_user_description', 'wp_filter_kses');

توضیح کد

این کد اطلاعات نویسنده را از دیتابیس استخراج می‌کند (اطلاعاتی که نویسنده در صفحه کاربری خود وارد نموده است) و در انتهای نوشته نمایش می‌دهد. در صورتی که می‌خواهید ظاهر زیبایی به این کادر بدهید کافی است به فایل custom css قالب خود بروید و مشابه کدهای زیر را به آن اضافه کنید.

در صورتی که فایل custom css را در قالب خود ندارید، به منو نمایش» سفارشی سازی وارد شوید و در تب CSS اضافی، کدهای زیر را کپی کنید یا کد دلخواه خود را بنویسید.

.author_bio_section{
background-color: #F5F5F5;
padding: 15px;
border: 1px solid #ccc;
}
 
.author_name{
font-size:16px;
font-weight: bold;
}
 
.author_details img {
border: 1px solid #D8D8D8;
border-radius: 50%;
float: left;
margin: 0 10px 10px 0;
}

نتیجه کدهای بالا کادری مشابه با تصویر زیر می‌باشد.

اطلاعات نویسنده
اطلاعات نویسنده

با این تکنیک ساده شما توانستید نمایش اطلاعات نویسنده سایت را فراهم آورید و بی‌نیاز از نصب افزونه‌های متنوع گردید.