get_stylesheet_directory_uri

get_stylesheet_directory_uri

get_stylesheet_directory_uri() تابع get_stylesheet_directory_uri برای برگرداندن مسیر فایلهای stylesheet بکار میرود. منبع تابع get_stylesheet_directory_uri : File: wp-includes/theme.php نکته: در صورتی که از child theme استفاده شود ، این تابع مسیر URL از child theme را برمی گرداند، اگر می‌خواهید مسیر از قالب اصلی را برگردانید باید از تابع get_template_directory_uri() استفاده کنید. مثال از نحوه استفاده از […]

get_template_directory_uri()

get_template_directory_uri

get_template_directory_uri() تابع get_template_directory_uri() برای برگرداندن مقدار URL از روت قالب می‌باشد و زمانی که شما نیاز دارید تا آدرسی URL سایت را استفاده کنید می‌توانید از این تابع استفاده کنید. کارایی این تابع برای استفاده در هدر سایت و برای بارگذاری فایلهای CSS, js خارجی که در تگ header فراخوانی می‌شود قابل استفاده است. منبع […]

add_action()

add_action(string $tag, callable $function_to_add, int $priority= 10, int $accepted_args= 1 ) یک هوک برای فراخوانی یک اکشن خاص توضیحات add_action() اکشن‌ها، هوک‌هایی هستند که در هسته وردپرس برای انجام کارهای خاصی طراحی شده است و برای انجام کارهای مختلف در وردپرس فراخوانی می‌شود. افزونه‌ها با استفاده از add_action می‌توانند توابعی را بنویسند و آن را […]

do_action()

do_action()

do_action(string $tag, mixed $arg )   این تابع هوکهایی که به آن متصل شده است اجرا می‌کند. توضیحات do_action() این تابع تمام اکشن‌های که به آن tag متصل هستند را اجرا می‌کند. شما می‌توانید با فراخوانی این تابع اکشن جدید اضافه کنید و به سادگی آنرا فراخوانی و اجرا کنید. نام هوک را در پارامتر […]

sanitize_text_field()

sanitize_text_field

sanitize_text_field(string $str) داده‌هایی که کاربر وارد می‌کند را به رشته تبدیل و در دیتابیس ذخیره می‌کند. توضیحات تابع sanitize_text_field(): کارایی این تابع برای بررسی کاراکترهای نامعتبر UTF-8 تبدیل همه تگها به رشته حذف کاراکترهای شکستن خط(\n)، تب ها و فضاهای خالی اضافه و… پارامترها: str: دریافت یک رشته و تبدیل آن (الزامی است و متنی) […]

add_query_arg()

add_query_arg($args) یک url ساخته شده با مقادیر برمی‌گرداند. توضیحات تابع add_query_arg(): شما می‌توانید با این تابع یک URL را دوباره نویسی کنید یا مقادیری را به کوئری اضافه کنید. دو روش برای مقداردهی این تابع وجود دارد، یا به صورت کلید مقدار، یا به صورت آرایه associative استفاده از یک کلید و یک مقدار: add_query_arg( […]

register_nav_menus()

register_nav_menus()

register_nav_menu( string $locationو string $description ) ایجاد جایگاه فهرست در قالب برای نمایش فهرست‌های کاربر توضیحات register_nav_menus() برای اینکه قالب امکان ثبت فهرست را داشته باشد از این تابع برای ایجاد فهرست در قالب استفاده می‌شود. پارامترها register_nav_menus() location: جایگاه منو در قالب. مثل یک slug(الزامی است و از نوع رشته است) description: توضیحی که […]

wp_nav_menu()

wp_nav_menu()

wp_nav_menu( array $args = array()) نمایش یک فهرست(navigation menu) در سایت توضیحات wp_nav_menu() زمانی که می‌خواهید فهرستی که کاربر ایجاد می‌کند را در قالب وردپرس نمایش دهید از این تابع می‌توانید استفاده کنید و فهرستهای که کاربر در بخش فهرستهای وردپرس ایجاد می‌کند را نمایش دهید. پارامترها wp_nav_menu() args: آرایه‌ای از آرگومانهای فهرست(nav menu). این […]

comment_form_default_fields

apply_filters( ” comment_form_default_fields”, string[] $fields )   comment_form_default_fields برای فیلتر کردن فیلدهای پیش‌فرض فرم به کار می‌رود. پارامترها: fileds: آرایه‌ای از فیلدهای فرم نظرات منبع: File: wp-includes/comment-template.php مثال: برای حذف یک فیلد از فرم نظرات می‌توان به شکل زیر استفاده کرد. function remove_website_field($fields) { unset($fields[‘url’]); return $fields; } add_filter(‘comment_form_default_fields’, ‘remove_website_field’);   برای درک بهتر این […]

comment_form_field_$name

comment_form_field_$name

apply_filters( ” comment_form_field_{$name}”, string $field )   فیلتر comment_form_field_$name برای فیلتر کردن comment form و نمایش فیلدهای دلخواه در فرم می‌شود. توضیحات comment_form_field_$name: در این فیلتر بخش name به صورت داینامیک می‌باشد و شما می توانید با توجه به نیاز خود مقدار آن را تنظیم کنید. به جای name می‌توانید از مقدار  author, email, url […]