register_activation_hook(string $file, callable $function)

 

توضیحات هوک فعالسازی افزونه به نام register_activation_hook:

وقتی که افزونه‌ای(plugin) را نصب و فعال می‌کنیم هوک فعالسازی افزونه به نام register_activation_hook که به اکشنی به نام ‘activate_PLUGINNAME’  متصل می‌باشد فراخوانی و اجرا می‌شود.

در این هوک به جای کلمه PLUGINNAME باید نام پلاگین که می‌تواند شامل دایرکتوری نصب افزونه یا نام افزونه به تنهایی باشد را بنویسید.

برای مثال، زمانی که افزونه در مسیر wp-content/plugins/sampleplugin/sample.php قرار دارد، در زمان فراخوانی هوک به این شکل فراخوانی می‌شود: ‘activate_sampleplugin/sample.php’

در صورتی که پلاگین فقط شامل یک فایل باشد و در مسیر پیش‌فرض قرار داشته باشد (به عنوان مثال: wp-content/plugins/sample.php) مقداری که در هوک قرار می‌گیرد به این شکل است: ‘activate_sample.php’.

پارامترها:

file: این پارامتر نام فایل پلاگین را در خود نگه می‌دارد و مقدار آن از نوع متنی و ضروری می باشد.

function: تابعی که به هوک ‘activate_PLUGIN’ وصل می‌شود و فعالیت مورد نظر را انجام می‌دهد.

سورس هوک:

File: wp-includes/plugin.php

function register_activation_hook( $file, $function ) {
    $file = plugin_basename( $file );
    add_action( 'activate_' . $file, $function );
}

نکته مهم:

برای اجرا شدن دستورات متصل به هوک register_activation_hook بجز فراخوانی از plugins_loaded و یا init، از طریق دیگری فراخوانی شود چرا که این هوک باید قبل از لود شدن یا فعال شدن افزونه فراخوانی و اجرا شود در غیراینصورت به درستی عمل نمی‌کند.

این هوک برخلاف هوک  register_deactivation_hook می‌باشد.

مقاله register_deactivation_hook  جهت آشنایی با این هوک مطالعه کنید.