اضافه کردن فیلد به فرم نظرات

comment_form_field_$name
توابع وردپرس

comment_form_field_$name

apply_filters( ” comment_form_field_{$name}”, string $field )   فیلتر comment_form_field_$name برای فیلتر کردن comment form و نمایش فیلدهای دلخواه در فرم می‌شود. توضیحات comment_form_field_$name: در این

ادامه مطلب »