تابع is_user_logged_in در وردپرس

is_user_logged_in()

is_user_logged_in() این تابع مشخص می‌کند که کاربر حاضر در سایت به حساب کاربری خود وارد (Login) شده است یا خیر. توضیحات: شما برای انجام دادن برخی کارها در وردپرس باید وضعیت ورود(Login) کاربر را بررسی نمایید تا بتوانید براساس شرایط فعالیت های مورد نظر را انجام دهید. مقدار بازگشتی: این تابع یک مقدار از نوع […]