the_permalink

the_permalink

the_permalink(int|WP_Post $post)   در صورتی که بخواهید به یک مطلب در وردپرس لینک دهید کافی است از تابع the_permalink استفاده کنید. توضیحات پارامترها post:مقدار ورودی این پارامتر می تواند Post ID یا Post object باشد. مقدار پیشفرض آن متغیر سراسری post می‌باشد.(مقدار اختیاری، int|WP_POST) منبع فایل: File: wp-includes/link-template.php function the_permalink( $post = 0 ) { […]