آموزش طراحی پلاگین فیلتر کلمات

گاهی اوقات که کاربران در وب سایت ما نظر (Comment) ثبت می کنند ممکن است از کلمات نامناسب استفاده کنند و اگر نمایش نظرات بدون تایید مدیر باشد ممکن است نمایش این مطالب در سایت باعث فیلتر شدن سایت ما شود. برای اینکه مطمئن شویم که کاربران از کلمات نامناسب استفاده نمی کنند یک راه […]