افزونه محدود کردن مطالب برای کاربران عضو

همانطور که در افزونه های مختلف دیده اید بعضی از افزونه ها برای نمایش خروجی و یا انجام دادن یک کار یک کد کوتاه یا همان شورتکد را در اختیار شما قرار می دهند به عنوان مثال افزونه table press که پس از ایجاد کردن جداول دلخواه به شما یک شورتکد می دهد و شما […]