لینک دادن به محتوا در وردپرس

the_permalink
توابع وردپرس

the_permalink

the_permalink(int|WP_Post $post)   در صورتی که بخواهید به یک مطلب در وردپرس لینک دهید کافی است از تابع the_permalink استفاده کنید. توضیحات پارامترها post:مقدار ورودی

ادامه مطلب »