نمایش عنوان مطلب در وردپرس

the_title()
توابع وردپرس

the_title()

the_title(string $before = ”, string $after = ”, bool $echo = true)   برای گرفتن عنوان یک نوع پست از دیتابیس در وردپرس از تابع

ادامه مطلب »