register activation hook

هوک فعالسازی افزونه register_activation_hook

register_activation_hook(string $file, callable $function)   توضیحات هوک فعالسازی افزونه به نام register_activation_hook: وقتی که افزونه‌ای(plugin) را نصب و فعال می‌کنیم هوک فعالسازی افزونه به نام register_activation_hook که به اکشنی به نام ‘activate_PLUGINNAME’  متصل می‌باشد فراخوانی و اجرا می‌شود. در این هوک به جای کلمه PLUGINNAME باید نام پلاگین که می‌تواند شامل دایرکتوری نصب افزونه یا […]