add_shortcode

add_shortcode( string $tag, callable $callback ) add_shortcode برای اضافه کردن یک شورتکد به وردپرس توضیح تابع: از این تابع برای اضافه کردن یک شورتکد جدید به وردپرس استفاده می‌شود. استفاده از این تابع این اطمینان را به شما می‌دهد که شورتکدها(shortcode) با یکدیگر تداخل ندارند. در صورتی که شورتکدی ایجاد شود که قبلا در وردپرس […]

افزونه محدود کردن مطالب برای کاربران عضو

همانطور که در افزونه های مختلف دیده اید بعضی از افزونه ها برای نمایش خروجی و یا انجام دادن یک کار یک کد کوتاه یا همان شورتکد را در اختیار شما قرار می دهند به عنوان مثال افزونه table press که پس از ایجاد کردن جداول دلخواه به شما یک شورتکد می دهد و شما […]