فیلدهای شرطی در فرم تماس

فیلدهای شرطی در فرم تماس

بعضی مواقع در سایت نیاز به فرم‌هایی داریم که باید در آنها فیلدهای شرطی داشته باشیم تا در شرایط خاص فیلدهایی را نمایش دهند یا نمایش ندهند. به عنوان مثال می‌خواهید با انتخاب استان، شهرهای مربوط به همان استان نمایش داده شود. یا با انتخاب جنسیت مرد گزینه‌های مربوط به نظام وظیفه نمایش داده شود. […]